17BBEO - Elektronické obvody 2020/21

Tyto stránky slouží k výuce předmětu Elektronické obvody na Fakultě biomedicínského inženýrství.

Přednášky

Cvičení

Konzultace

Zápočet a zkouška

Simulační software

Demonstrační verze programu MicroCap je hlavní simulační software, který se na cvičeních používá. Má integrovaný editor schémat. Složitost obvodu je v demonstrační verzi omezena, ale na cvičeních to s rezervou stačí. Tuto verzi si můžete legálně nainstalovat i na svůj vlastní počítač.

Literatura

[1] J. Uhlíř: Elektrotechnika pro informatiky, Vydavatelství ČVUT Praha 2008, ISBN 987-80-01-03981-6
[2] Neumann, P. – Uhlíř, J.: Elektronické obvody a funkční bloky 1., Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, 279 s., ISBN 80-01-03281-7
[3] P. Neumann, J. Uhlíř: Elektronické obvody a funkční bloky 2 Vydavatelství ČVUT Praha 2001, ISBN 80-01-02394-x
[4] J. Uhlíř, P. Sovka: Číslicové zpracování signálů Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995. ISBN 80-01-01303-0.
[5] J. Uhlíř, P. Sovka, R. Čmejla: Úvod do číslicového zpracování signálů Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02799-6.
[6] http://www.futurlec.com/IntegratedCircuits.shtml, Katalogové listy integrovaných obvodů