uky.jpg (6601 bytes) lev3.gif (1624 bytes)

Karlova Universita v Praze

3. Lékařská fakulta

ČVUT v Praze

Elektrotechnická fakulta

ecgry.jpg (24993 bytes)

Laboratoř biologických signálů

ecgry.jpg (24993 bytes)

Složení výzkumného týmu laboratoře:

Pracoviště 3. LF UK: Telefon: E-mail:
Doc. PhDr. Andrej STANČÁK, CSc.
vedoucí
Výzkumné laboratoře EEG
Ústav normální, patologické a klin. fyziologie
+420 2 299528 stancak@lf3.cuni.cz
Pracoviště FEL ČVUT: Telefon: E-mail:
Ing. Radoslav BORTEL    
Doc. Ing. Roman ČMEJLA, CSc. + 420 2 2435 2236 cmejla@feld.cvut.cz
Ing. Jan HAVLÍK +420 2 2435 2820 xhavlikj@fel.cvut.cz
Ing. Zdeněk HORČÍK + 420 2 24352049 horcik@feld.cvut.cz
Doc. Ing. Petr POLLÁK, CSc. + 420 2 24352049 pollak@feld.cvut.cz
Prof. Ing. Pavel SOVKA, CSc.,
vedoucí
Laboratoře analýzy a zpracování biologických signálů, vedoucí Katedry teorie obvodů
+ 420 2 24352291 sovka@feld.cvut.cz
Ing. Jakub ŠŤASTNÝ, PhD.
FPGA laboratoř
  stastnj1@volny.cz 
Ing. Miroslav ŠTRUPL, PhD. +420 2 2435 2099 STRUPLM@feld.cvut.cz
Doc. Ing Jana TUČKOVÁ, CSc. 
LANNA
+ 420 2 24352098 tuckova@feld.cvut.cz
Ing. Martin VONDRÁŠEK   vondram3@fel.cvut.cz

 

Doktorandi: Školitel
Škol.spec.
Téma:
Ing. Marek Bártů J. Tučková Analýza řeči dětí pomocí NN
Ing. Petr Bergl
velkybracha@seznam.cz
R. Čmejla Objektivizace koktavosti
Ing. Václav Bolom
bolom@centrum.cz
P. Sovka Zpracování EEG signálu - uspořádání elektrod
Ing. Ondřej Drbal
drbalo@feld.cvut.cz
R. Čmejla
P. Sovka 
Detekce fonetických kategorií
Ing. Josef Mlynář P. Sovka
A. Stančák
Mapování a lokalizace mozkové aktivity
Ing. Lukáš Ručkay P.  Sovka Analýza stavů v EEG signálech 
Ing. Lukáš Svoboda P.  Sovka Analýza stavů v EEG signálech
Ing. Martin Vondrášek P. Sovka Predzpracovani reci pro pacienty s implantaty.
Ing. Petr Zlatník
zlatnik.petr@seznam.cz
R. Čmejla
P. Sovka 
Klasifikace Landau-Klefnerova syndromu
Ing. Petr Zetocha J. Tučková Analýza řeči dětí pomocí NN
     
Post-doktorandi: Školitel
Škol.spec.
Téma:
Ing. Václav Mocek
mocekv@fel.cvut.cz
P. Sovka 
T. Tichý
Předzpracování řeči pro sluchově postižené
Ing Radim Špetík M. Vlček
P. Sovka
Aplikace Zolotarevovy transformace
Ing. Jiří Svoboda
svobodj@fel.cvut.cz
A. Stančák
P. Sovka
Koherenční analýza vazeb mezi EMG, R-R intervaly a dechem
     

 

Absolventi doktorského studia
 
Školitel
Škol.spec.
Rok
obhajoby
:
Téma:
Ing. Pham Q. Hung, PhD. P. Sovka 2003 Vícevstupové metody potlačování šumů
Ing. Jan Ingerle, PhD.
J.Ingerle@sh.cvut.cz
P. Sovka  2004 Tvarování přijímací charakteristiky pole senzorů
Ing. Pavel Máša, PhD.
 
P. Sovka  2002 Odhady časového zpoždění a filtrace řeči s použitím statistiky vyšších řádů
Ing. Jiří Tihelka, PhD.
 
P. Sovka 
 
2003 Jednokanálové metody pro potlačování aditivního šumu v audio signálech
Ing. Milan Svoboda, PhD.
 
P. Sovka
 
2004 Zvýrazňování řeči pro sluchově postižené
Ing. Jan Ingerle, PhD.
J.Ingerle@sh.cvut.cz
P. Sovka 
P. Pollák
2004 Tvarování přijímací charakteristiky pole senzorů
Ing. Jiří Králík, PhD.
jiri.kralik@lf3.cuni.cz
kralikj@atlas.cz
P. Sovka
A. Stančák
2006 Mapování EEG aktivity a lokalizace zdrojů
Ing. Petr Prášek
XPRASEK@feld.cvut.cz
R. Čmejla
Z. Horčík
2005 Impulsní oscilometrie
Ing. Jan Prokš
xproks@fel.cvut.cz
R. Čmejla
P. Jiruška
2005 Časové zpoždění v EEG signálu
       

Spolupracující laboratoře:

Pracoviště:

Ing. Tomáš Tichý, CSc.
tichy@feld.cvut.cz
 

Laboratoř elektronických smyslových náhrad
K331 FEL ČVUT

tel.: (02) 651 73 13

 
Ing. Stanislav Sedlák, CSc.
sedlak@feld.cvut.cz
Ing. Martin Topol
topol@feld.cvut.cz
Doc. MUDr. Vladimír Komárek
Klinika dětské neurologie
Fakultní nemocnice Motol 
V úvalu 84, 150 18 Praha 5

tel.: (02) 2443 1111 (ústředna.)
tel.: (02) 2443 3360 (sekretariát)
tel.: (02) 2443 3339 (Dr. Jiruška)
tel.: (02) 2443 3363 (Mgr. Maulisová.)
Ing. Zbyněk Hrnčíř
zhr@seznam.cz
MUDr. Přemysl Jiruška
jiruskap@seznam.cz
Mgr. Jitka Žáčková
jitka.zackova@fnmotol.cz
MUDr. Petr Čáp
petr.cap@homolka.cz
Oddělení alergologie a klinické imunologie 
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

tel.: (02) 57273045, 5727 2290

 

ecgry.jpg (24993 bytes)

Last change: September, 2007