Program „Pondělků“ na rok 2010-2011

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 13.30 až 14.15

 

Jednotlivé přednášky trvají 15 minut, pak následuje diskuse.

 

Program „Pondělků“ - rok 2010

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 13.30 až 14.15

Zimní semestr 2010

13.09.2010
13:30-14:30                      

Ing. Milan Kolář, CSc.
TU Liberec

Návrh obvodů

20.09.2010
13:30-14:30

Ing. Marek Brothánek, PhD.

Psaní publikací

04.10.2010                           13:50-14:10

Ing. Ondřej Kučera

Zpětnovazební regulace mikromechanických měření

11.10.2010                           13:30-14:30

Mgr. Barbora Vokáčová

Vývojová dysfázie a její terapie - ukázky z výzkumného projektu, kazuistika

18.10.2010                           13:30-13:50

Ing.Ján Janík

Zolotarevova transformace a její aplikace

18.10.2010                           13:50-14:10

Ing. Václav Turoň

Zolotarevova transformace a její aplikace

25.10.2010
13:30-13:50

Ing. Tomáš Bořil

Analýza konektivity mozkových center

25.10.2010                           13:50-14:10

Ing. Jaromír Doležal

Systém pro zpracování signálu v reálném čase

01.11.2010

13:30-13:50

Ing. Jan Bartošek

PDA Evaluation Framework

01.11.2010                           13:50-14:10

Ing. Robert Krejčí

Metody zrychlení výpočtů parametrizace a Viterbiho algoritmu

08.11.2010                          13:30-13:50

Ing. Jan Janda

Odhad logopedického věku z řeči dítěte

08.11.2010                          13:50-14:10

Ing. Martina Nejepsová

Poruchy řeči u dětí

15.11.2010                           13:30-13:50

Ing. Adam Stráník

Hodnocení respirace u dysartrie

15.11.2010

13:50-14:10

Ing. Jan Rusz

Objektivizace řeči u Parkinsonovy nemoci

22.11.2010                           13:30-13:50

Ing. Daniel Špulák

Kontinuální monitorování krevního tlaku

22.11.2010
13:50-14:10                        

Ing. Vladyslava Demchenko

HRV

29.11.2010                           13:30-13:50

Ing. Václav Procházka

Jazykové modelování v systémech rozpoznávání spojité řeči

29.11.2010                           13:50-14:10

Ing. Tomáš Lustyk

Koktavost

06.12.2010                           13:30-13:50

Ing. Radek Janča

Analýza intrakraniálního EEG

06.12.2010                           13:50-14:10

Ing. Jan Sova

Detekce změn

 

 

Program „Pondělků“ na rok 2009-2010

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 13.30 až 14.15

 

Jednotlivé přednášky trvají 15 minut, pak následuje diskuse.

 

Program „Pondělků“ - rok 2010

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 13.30 až 14.15

Letní semestr 2010

13.01.2010
14:00-16:00

místnost 80                        

Dr. Uwe Hoffmann,Ph.D.
German Sport University Cologne

Respiratory and cardiovascular responses

-          acute responses to exercise;

-          influence of respiration on the cv-system;

-          approaches for test protocols in extreme environments:
Space and under water

22.02.2010
13:30-13:50

Ing. Marek Bártů

Algoritmus Matching Pursuit pro zpracování řečových signálu

22.02.2010                           13:50-14:10

Ing. Václav Bolom

Zvýrazňování řeči využívající směrového příjmu a postfiltrace

01.03.2010
13:30-13:50

Ing. Jaromír Doležal

Dlouhodobá stabilita pohybového EEG a normalizace dat

 

01.03.2010                           13:50-14:10

Ing. Pavel Grill

Využití formantů pro automatickou detekci hlásek

08.03.2010                           13:30-13:50

Ing. Jan Rusz

 

Objektivizace řeči u Parkinsonovy nemoci

 

15.03.2010                           13:30-13:50

Ing. Ondřej Kučera

Elektrická analogie k AFM

15.03.2010                           13:50-14:10

Ing. Robert Krejčí

Koncept DSP serveru pro rozpoznávání řeči

22.03.2010                           13:30-13:50

Ing. Tomáš Bořil

Analýza konektivity mozkových center

22.03.2010

13:50-14:10

Ing. Jan Bartošek

Zjištění a využití základního tónu v rozpoznávání řeči

19.04.2010                           13:30-13:50

Ing. Jan Janda

Odhad logopedického věku z řeči dítěte

19.04.2010                           13:50-14:10

Ing. Martina Nejepsová

Poruchy řeči u dětí

26.04.2010                           13:30-13:50

Ing. Daniel Špulák

Kontinuální monitorování krevního tlaku

26.04.2010                           13:50-14:10

Ing. Adam Stráník

Hodnocení respirace u dysartrie

03.05.2010

13:30-13:50

Ing. Vaclav Turoň

Zolotarevova transformace a její aplikace

03.05.2010                           13:50-14:10

Ing.Ján Janík

Zolotarevova transformace a její aplikace

10.05.2010                           13:30-13:50

Ing. Václav Procházka

Jazykové modelování v systémech rozpoznávání spojité řeči

10.05.2010                           13:50-14:10

Chris Mitchell

The implementation of automated phonetic segmentation

 

 

Program „Pondělků“ na rok 2009-2010

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 13.30 až 14.15

 

Jednotlivé přednášky trvají 15 minut, pak následuje diskuse.

 

================================================ 199.

21.09.2009                           13:30-13:50

Ing. Lukáš Svoboda

"Lokalizace mozkových center aktivních při odpočinku z EEG

------------------------------------------------

21.09.2009                           13:50-14:10

Ing. Jaromír Doležal

Vliv parametrizací na klasifikaci EEG

================================================ 200.

05.10.2009                           13:30-13:50

Ing. Marek Bártů

Parametrizace řeči pro neuronové sítě

------------------------------------------------

05.10.2009                           13:50-14:10

Ing. Petr Zetocha

Analýz řeči děti trpící vývojovou dysfázií

================================================ 201.

12.10.2009                           13:30-13:50

Ing. Jan Janda

Věková závislost řečových charakteristik

------------------------------------------------

 

================================================ 202.

19.10.2009                           13:30-13:50

Ing. Josef Rajnoha

Robustní rozpoznávání řeči s průběžnou adaptací

na prostředí s využitím standardních nástrojů HTK

------------------------------------------------

19.10.2009                           13:50-14:10

Ing. Václav Bolom

Potlačování difusního šumu v osobním automobilu

================================================ 203.

26.10.2009                           13:30-13:50

Ing. Petr Bergl

Objektivizace neplynulosti řeči

------------------------------------------------

26.10.2009                           13:50-14:10

Ing. Jan Rusz

Akustické analýzy Parkinsonovy nemoci

================================================ 204.

02.11.2009                           13:30-13:50

Ing. Tomáš Bořil

Grangerova kauzalita a EEG

------------------------------------------------

02.11.2009                           13:50-14:10

Ing. Robert Krejčí

Optimalizace výpočetně náročné části rozpoznávače řeči

================================================ 205.

09.11.2009                           13:30-13:50

Ing. Ondřej Kučera

Elektrická analogie k AFM

------------------------------------------------

09.11.2009                           13:50-14:10

Ing. Jan Bartošek

Zjištění a využití základního tónu v rozpoznávání řeči

================================================ 206.

23.11.2009                           13:30-14:15

Mgr. Vokáčová

Foniatrická kliniky 1.LF UK a VFN

================================================ 207.

30.11.2009                           13:30-13:50

Ing. Adam Stráník

Hodnocení respirace u dysartrie

------------------------------------------------

30.11.2009                           13:50-14:10

Ing. Martina Nejepsová

Vývojové dysfázie

================================================ 208.

07.12.2009                           13:30-13:50

Ing. Daniel Špulák

Kontinuální monitorování krevního tlaku

------------------------------------------------

07.12.2009                           13:50-14:10

Ing. Pavel Grill

Analýza syntaktických a prozodických poruch řeči

================================================ 209.

14.12.2009                           13:30-13:50

Ing. Vaclav Turoň

Zolotarevova transformace

------------------------------------------------

14.12.2009                           13:50-14:10

Ing.Ján Janík

Zolotarevova transformace

 

 

Program „Pondělků“ na rok 2009

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 13.30 až 14.15

Letní semestr 2008-09

02.03.2009

Ing. Svoboda

Lokalizace nezávislých komponent EEG v mozkové kůře

09.03.2009

Ing. Bolom

Potlačování difusního šumu v osobním automobilu

16.03.2009

Ing. Bártů

Parametrizace řeči pro neuronové sítě

21.03.2009

Deadline Poster 2009

http://www.cvut.cz/poster2009

23.03.2009

Ing. Doležal

Vliv parametrizací na klasifikaci EEG

30.03.2009

Ing. Zetocha

Korelace výsledků analýz lékařů a ČVUT-FEL pro děti trpící vývojovou dysfázií

06.04.2009

Ing. Janda

Věková závislost řečových charakteristik

20.04.2009

Ing. Rajnoha

Aplikace adaptačních technik do rozpoznávačů řeči

27.04.2009

Ing. Grill

Analýza syntaktických a prozodických poruch řeči

04.05.2009

Ing. Bergl

Aplikace Bayesovského detektoru pro objektivizaci neplynulosti řeči

11.05.2009

Ing. Rusz

Akustické analýzy Parkinsonovy nemoci

18.05.2009

Ing. Bořil

Grangerova kauzalita a EEG

21.05.2009

Poster 2009

http://www.cvut.cz/poster2009

25.05.2009

Ing. Krejčí

Možnosti optimalizace algoritmů DSP

Ing. Kučera

 

Doporučené konference:

·         http://www.cvut.cz/poster2009

·         http://www.ias.et.tu-dresden.de/essv2009/

·         Podle sdělení dr.Vícha bude pravidelný Czech-Germany Workshop 29.9.-1.10.2009 ve Fyzikálním ústavu AV na Mazance. Call for papers elektronickou postou bude rozesílána asi v červenci.

·         Konferencie Trendy v biomedicínskom inžinierstve sa bude konať v dňoch 16. - 18. septembra 2009 na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Termín na zaslanie príspevku je do 15. 5. 2009. Viac informácií, ktoré budú priebežne aktualizované, nájdete na stránke konferencie: http://kre.elf.stuba.sk/tbmi

           

 

Program „Pondělků“ na rok 2008

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 13.30 až 14.15

Zimní semestr 2008-09

29.09.2008

Ing. Svoboda

Klasifikace EEG a nezávislých komponent

06.10.2008

Ing. Bolom

Vícekanálová databáze promluv v osobním automobilu

13.10.2008

Mgr. Kadlecová

Práce s hlasem – praktická cvičení

20.10.2008

Ing. Bártů

Zpracování řečových signálů pomocí neuronových sítí

27.10.2008

Děkanský den

03.11.2008

Mgr. Konůpková

Kvalita života osob s afázií

10.11.2008

Ing. Doležal

Klasifikace EEG

24.11.2008

Ing. Zetocha

Nové metody hodnocení a vizualizace SOM

01.12.2008

Ing. Janda

Analýza dětského věku v řečovém signálu

08.12.2008

Ing. Rajnoha
Ing. Grill

Možnosti sledování a modelování šumu v pozadí
Analýza dětských promluv

15.12.2008

Ing. Bergl
Ing. Rusz

Objektivizace koktavosti
Hodnocení pacientů s PN

05.01.2009

Ing. Bořil

Analýza EEG

12.01.2009

Ing. Krejčí

Možnosti optimalizace algoritmů DSP

 

 

Program „Pondělků“ na rok 2008

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 13.30 až 14.15

Letní semestr 2007-08

03.03.2008

Ing. Bortel

Aktivní elektrody pro záznam biosignálů

10.03.2008

Ing. Ručkay

Lokalizace nezávislých komponent EEG v mozkové kůře

17.03.2008

Ing. Svoboda

Klasifikace EEG a nezávislých komponent

31.03.2008

Ing. Bolom

Kompenzace DOA ve vícekanálových systémech

07.04.2008

Ing. Bergl

Anaýza databáze neplynulých promluv

14.04.2008

Ing. Bártů

Zpracování řečových signálů pomocí neuronových sítí

21.04.2008

Ing. Zetocha

Nové metody hodnocení a vizualizace SOM

28.04.2008

Ing. Rajnoha

Možnosti sledování a modelování šumu v pozadí

05.05.2008

Ing. Chaloupka

Vyhodnocení kvality řeči na základě suprasegmentálních charakteristik

12.05.2008

Ing. Doležal

Klasifikace EEG

19.05.2008

Ing. Janda

Analýza dětského věku v řečovém signálu

26.05.2008

Ing. Kramara

Optimalizace rozpoznávačů hlasu

 

 

Program „Pondělků“ na rok 2007

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 13.30 až 14.15

Zimní semestr 2007-08

15.10.2007

Ing. Bortel

Parametricky odhad modelov hlavy z EEG signalu

 

 

 

05.11.2007

Ing. Svoboda

Analýza nezávislých komponent elektrické aktivity mozku v default modu

12.11.2007

Ing. Ručkay

Analýza EEG signálů pomocí metody ICA

19.11.2007

Ing. Bolom

Ověření vlastností vícekanalových systémů

26.11.2007

Ing. Bergl

Zpracování databáze signálů mluvčích trpících neplynulosti řeči

10.12.2007

Ing. Bártů

Využití ASSOM k analýze promluv

17.12.2007

Ing. Chaloupka

Využití dalších parametrů řečových signálů pro charakteristiku hlasových projevů

07.01.2008

Ing. Rajnoha

Modelování neřečových událostí v řečových rozpoznávačích

14.01.2008

Ing. Zetocha

Nové metody hodnocení a vizualizace SOM

 

 

Program „Pondělků“ na rok 2007

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 13.30 až 14.30

Letní semestr 2006-07

26.02.2007

 

Pokyny k přípravě příspěvků do sborníku
 http://noel.feld.cvut.cz/aazs-XI

05.03.2007

 

44. ročník mezinárodního festivalu TECHFILM
2. ročník mezinárodní konference EMTECH
http://emtech.cvut.cz

12.03.2007

Ing. Chaloupka

 

Studie významu a možností využití dalších parametrů řečových signálů pro charakteristiku hlasových projevů

19.03.2007

Ing. Rajnoha

Srovnání parametrizačních technik s ohledem na robustnost rozpoznávače v hlučném prostředí

26.03.2007

Ing. Svoboda

Analýza elektrické aktivity mozku v default modu

02.04.2007

Ing. Ručkay

Analýza EEG signálů pomocí metody ICA

16.04.2007

MUDr. Poláček

Analýza somatotopie laserových evokovaných potenciálov pomocou selektívneho a latenčne-korigovaneho priemerovania a programu LORETA."

23.04.2007

Ing. Bolom

Kritéria pro hodnocení vícekanálových systémů

30.04.2007

Ing. Bergl

Zpracování databáze signálů mluvčích trpících neplynulosti řeči

07.05.2007

Ing. Zetocha

Nové metody hodnocení a vizualizace SOM

14.05.2007

Ing. Bártů,
Ing. Žůrek

Analýza dětských promluv

21.05.2007

Ing. Vondrášek

Předzpracování řeči pro pacienty s implantáty.

28.05.2007

Ing. Zlatník

Vliv parametrizaci na úspěšnost klasifikace DTW

04.06.2007

Ing. Bortel

Testovanie zdokonalenych odhadov povrchoveho Laplasianu

 

 

Program „Pondělků“ na rok 2006 - 2007

Zimní semestr 2006-07

02.10.2006

 

Pokyny k přípravě příspěvků do sborníku
 http://noel.feld.cvut.cz/aazs-X

09.10.2006

Ing. Bořil

Ing. Štemberk

Robustní rozpoznávání řeči a Lombardův efekt

Použití morfologických kódů pro český jazykový model

23.10.2006

Ing. Fousek

Ing. Bortel

Extrakce příznaků z dynamiky spektra pro automatické rozpoznávání

Regularizacia vo vypocte povrchoveho Laplasianu

30.10.2006

Ing.Chaloupka

Ing. Zlatník

New Approaches to Analysis of Speech Disorder in Time Domain

Vliv parametrizací na úspěšnost algoritmu DTW pro klasifikaci LKS

06.11.2006

Ing. Bártů

Ing. Zetocha

Analýza dětské řeči s vývojovou dysfázií

Klasifikace promluv dětí s vývojovou dysfázií

13.11.2006

Ing. Rajnoha

Ing. Vondrášek

Modelování neřečových událostí řečníka v robustním rozpoznávání

Vliv virtuálních elektrod na srozumitelnost řeči 2

20.11.2006

MUDr. Poláček

MUDr. Vrána

Evokované potenciály v interakci s míšní neurostimulací

Bolest v obraze fMR

27.11.2006

Ing. Ručkay

Ing. L.Svoboda

Analýza mozkové aktivity s využitím ICA

Projevy default módu mozkové činnosti v EEG

04.12.2006

Ing. Bergl

Ing. Bolom

Analýza řeči koktavých

Zvýrazňování řeči pomocí vícekanálového zpracování

 

 

 

Program „Pondělků“ na rok 2005 - 2006

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 14.30 až 15.30

 

6.3.2006
Pokyny k přípravě  příspěvků do sborníku
 http://noel.feld.cvut.cz/aazs-IX

13.3.2006

Ing. Mlynář

 

Ing. Bortel

Mapování mozkové aktivity

 

Priestorova filtracia EEG

20.3.2006

MUDr. Poláček

 

MUDr. Vrána

Somatosenzorické evokované potenciály v interakci s míšní neurostimulací u pacientů s chronickou bolestí

Pohyb v interakci s bolestí v obraze fMR

27.3.2006

Ing. Štemberk

 

Ing. Tatarinov

Výsledky konstrukce rozpoznávače s velkým slovníkem pomocí FSM

Porovnání různých přístupů detekce řečí s využitím HMM

3.4.2006

Ing. Ručkay

 

Ing. Drbal

Využití metody ICA při klasifikaci signálů mozkové aktivity

Predikce epileptických záchvatů

 

10.4.2006

Ing. Chaloupka

 

Ing. Zlatník

Analýza signálů s řečovou vadou - aplikace na reálná data

 

Vliv parametrizací na úspěšnost algoritmu DTW pro klasifikaci LKS

24.4.2006

Ing. Bořil

Srovnání parametrizačních metod pro rozpoznávání řeči s Lombardovým efektem

09.5.2006

Ing. Fousek


CtuCopy v3.0 - Nova rozsireni nastroje pro paramterizaci recoveho signalu

 

15.5.2006

Ing. Vondrášek

Ing. Rajnoha

Vliv virtuálních elektrod na srozumitelnost řeči

 

Robustní parametrizace

22.5.2006

Ing. Bártů,
Ing. Zetocha,
p. Žůrek


Analýza dětské řeči s vývojovou dysfázií pomocí SOM

29.5.2006

Ing. Bolom,
Ing. Bergl,
Ing. Svoboda

Detekce epileptických záchvatů
Analýza řeči pomocí SVM
Analýza EEG záznamů pacientů s míšním neurostimulátorem

 

 

Program „Pondělků“ na rok 2005 - 2006

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 13.30 až 14.30

 

10.10.2005
Pokyny k přípravě  příspěvků do sborníku
 http://noel.feld.cvut.cz/aazs-VII.

17.10.2005

Ing. Bořil

 

Ing. Štemberk

 

Lombardův efekt v řečové databázi CLSD

 

AT&T FSM toolkit pro účely rozpoznávání řeči

 

24.10.2005

Ing. Vass

 

Ing. Vondrášek

 

Statistical verification of laser vibrometer sinals

 

Virtuální elektroda a její využití v kochleárních implantátech

 

31.10.2005

Ing. Mazanec

 

Ing. Mlynář

 

Využití adaptivních filtrů v komunkacích

 

Analýza mozkové aktivity: inverzní úloha

 

07.11.2005

MUDr. Poláček

 

 

MUDr. Vrána

Somatosenzorické evokované potenciály v interakci s míšní neurostimulací u pacientů s chronickou bolestí

 

Pohyb v interakci s bolestí v obraze fMR

 

14.11.2005

Ing. Bortel

 

Ing. Drbal

 

Priestorova filtracia EEG

 

Predikce epileptického záchvatu

21.11.2005

Ing. Chaloupka

 

Ing. Zlatník

 

 

Detekce vad řeči využitím pravděpodobnostního skóre modelů HMM

 

Využití algoritmu DTW pro klasifikaciLK syndromu

28.11.2005

Ing. Tatarinov

 

Ing. Ručkay

 

Nové zhodnocení VADů na bázi HMM

 

Odhad počtu nezávislých komponent v EEG pomocí ICA

 

05.12.2005

p. Bártů

 

p. Zetocha

 

Analýza dětské řeči neuronovými sítěmi

 

Analýza dětské řeči neuronovými sítěmi

 

12.12.2005

Ing. Mazanec

 

 

Využití adaptivních filtrů v komunkacích

 

 

19.12.2005

Ing. Fousek

 

 

Speciálni parametrizace pro učely rozpoznaváni řeči

 

 

 

Program „Pondělků“ na rok 2004 - 2005

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 14.30 až 16.00

 

28.2.2004
Pokyny k přípravě  příspěvků do sborníku
 http://noel.feld.cvut.cz/aazs-VII.

7.3.2004

Ing. Bořil
Ing. Tatarinov

Databáze s Lombardovým efektem
HMM detektor řeči využívající proměnlivou délku okénka

14.3.2004

Ing. Prokš
Ing. Vondrášek

Vybrané metody měření časového zpoždění v signálech EEG
Vliv kódovacích strategií na zachování důležitých detailů řeči

21.3.2004

Ing. Štemberk
Ing. Vass

Výhody a nevýhody rozpoznávače řeči založeného na konečných automatech
Vibrodiagnostické metody detekce vadných ložisek

4.4.2004

Ing. Zlatník
Ing.Chaloupka

Klasifikace Landau-Kleffnerova syndromu malych deti
Analýza poruch řeči metodou nalezení časového zarovnání hlásek

11.4.2004

MUDr. Poláček
Ing. Mlynář

EEG evokovane potencialy vo vyskume bolesti: teoria vs prax
Chybová analýza BEM řešení dopředného EEG problému

18.4.2004

Mgr. Pravdová

Pravidla českého pravopisu a ČSN 01 6910
(Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem, Český normalizační institut, 2002)

25.4.2004

Ing. Drbal
Ing. Bortel

Možnosti predikce epileptického záchvatu

Statistické rozdelenie koherencie, odhadnutej s prekryvom segmentov

2.5.2005

Ing. Vojáček
Ing. Žiška

Duální Kalmanova filtrace pro zvýraznění řeči
Korekce skupinového zpoždění

9.5.2005

Petr Zetocha
Michal Zurek

Analýza dětské řeči pomocí SOM s učitelem
Analýza dětských promluv neuronovými sitěmi

16.5.2005

Ing. Ručkay
Ing. Santarius

Bikvadratická sekce s kvantizační zpětnou vazbou - implementace a nároky na HW
Řízení prosodie neuronovými sítěmi

23.5.2005

Ing. Konarski
Ing. Kuča

Filtry částečné linearizace
Kvalita řeči a ztráta paketů v systému VoIP

 

 

Program „Pondělků“ na rok 2004 - 2005

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 14.30 až 16.00

 

04.10.2004
Úvodní schůzka, organizační záležitosti,
připomínky k zaslaným příspěvkům do sborníku AAZS-V.

11.10.2004
Deadline pro zaslání opravených příspěvků do AAZS-V

18.10.2004
 

25.10.2004

Ing. Štemberk


Rozpoznávání řeči pomocí automatů s konečným počtem stavů

01.11.2004

Ing. Tatarinov
Ing. Bořil

Využití Markovových modelů pro detekci řeči

Analýza Lombardova efektu na řečové databázi SpeeCon, příprava speciální databáze

08.11.2004

Ing. Prokš
Ing. Zlatník

Časové zpoždění mezi krátkými segmenty signálu

Klasifikace Landau-Kleffnerova syndromu u malých dětí.

15.11.2004

Ing. Vojáček
Ing. Žiška

 

22.11.2004

Ing. Mlynář
Ing. Vass

Analýza mozkové aktivity

29.11.2004

Studenti
doc. Tučkové
p. Chaloupka

 

06.12.2004

Ing. Špetík
Ing. Šťastný

Analýza nestacionárních signálu s využitím selektivní báze

Statistická analýza EEG doprovazejícího vědomé pohyby

13.12.2004

Ing. Drbal
Ing. Vondrášek

Současné metody predikce epileptického záchvatu
Strategie CIS zohledňující tonální informaci řeči

20.12.2004

Ing. Havlík
Ing. Štrupl

 

Vliv apriorní informace o signálech na kvalitu sekvenčního odhadu zpoždění

10.01.2005

MUDr. Vrána

 

17.01.2005

Ing. Šťastný

 

24.01.2005

 

Odevzdání příspěvků do sborníku
 http://noel.feld.cvut.cz/aazs-VI

 

 

Program „Pondělků“ na rok 2003 - 2004

 

ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, místnost 460, 14.30 až 16.00

 

01.03.2004

MUDr. Vrána

?

08.03.2004

Ing. Tatarinov

Detekce řečové aktivity při rozpoznávání řeči

15.03.2004

Ing. Mlynář

Vytváření modelů hlavy a mozku ze snímků magnetické resonance

22.03.2004

Ing. Špetík

Analýza nestacionárních signálů

29.03.2004

Ing. Štrupl

Vliv apriorní informace na odhad DOA

05.04.2004

Ing. Prokš

Metody měření zpoždění signálů v klasifikaci EEG

12.04.2004

Velikonoce

 

19.04.2004

Dr. Papík

Psaní technických publikací – etika, citace, normy, copyright

26.04.2004

Ing. Štemberk

Platforma LART a zpracování řečových signálů

03.05.2004

Ing. Fidranský

Identifikace řečníka

10.05.2004

Ing. Matura

Implementace rozpoznávání řeči – vliv reálného prostředí

17.05.2004

Ing. Havlík

Klasifikace pohybů částí lidského těla v prostoru

24.05.2004

noví doktorandi

 

31.05.2004

noví doktorandi

 

 

 

29.09.2003

 

Úvodní schůzka doktorandů

06.10.2003

 

Schůzka doktorandů – ohlášení předpokládaných témat

13.10.2003

Ing. Novotný

Rozpoznávání řeči v hlučném prostředí – PCM metody

20.10.2003

---

--------

27.10.2003

Ing. Hrnčíř

Neurologická klinika

03.11.2003

---

Seminář EEG na 3. LF UK– viz vývěska

10.11.2003

Ing. Svoboda Milan

 

17.11.2003

státní svátek

--------

24.11.2003

Dr. Richard Papík, PhD

Informační zabezpečení vědecké práce

Rešeršní a databázové systémy

01.12.2003

Ing. Kuča

Potlačování šumu v řeči pomocí vlnkové transformace

08.12.2003

Ing. Šťastný

Klasifikace pohybů v EEG – nova studie

15.12.2003

Ing. Prášek

Reprezentace dat impulsní oscilometrie

05.01.2004

Ing. Fousek

TRAP parametrizace na českých řečových databázích

12.01.2004

Doc. Komárek

Neurologická klinika

19.01.2004

Ing. Svoboda Jiří

Změny EEG koherence při svalové kontrakci a bolestivé stimulaci

26.01.2004

Ing. Bořil

Vliv Lombardova jevu na rozpoznávání řeči

 

"Pondělky" - léto 2002/03

Semináře doktorandů ze skupiny zpracování řeči a analýzy signálů:

Pondělky, 15:00 - 16:30, místn. 460 ("Borový háj")

03.03.2003

 

 Pokyny pro přípravu publikací

 

24.03.2003

J. Slezák

Zpracování promluv pomocí neuronových sítí 

A. Findranský

Skládání segmentů řeči

31.03.2003

J. Prokš

 Měření zpoždění mezi kanály II

M. Štrupl

MFM (Mixture Filter Kalman) pro odhad časového zpoždění na senzorových polích 

07.04.2003

J.Havlík

Parametrizace pohybu z obrazového záznamu 

P. Prášek

Impulsní oscilometrie - parametrizace modelu 

14.04.2003

P. Fousek

Porovnání parametrizací řeči na databázi AURORA 

J. Žďánský

Vliv dialektu na rozpoznávání řeči v češtině

21.04.2003

 

 Velikonoční pondělí

 

28.04.2003

P. Štemberk

 Miniaturní platformy s procesorem ARM

H. Bořil

 Přímá detekce řečového tónu v čase

05.05.2003

M. Kuča

 Aplikace vlnkové transformace pro zvýrazňování řeči

J. Mlynář

 Prostorová analýza EEG signálu

12.05.2002

R. Špetík

 Analýza nestacionárních signálů využívající funkce odvozené od Zolotarevových polnymů

J. Šťastný

Parametrizace EEG signálu

19.05.2003

J. Santarius

 Problémy vznikající při aplikaci neuronových sítí

J. Novotný

Metody vyhodnocení odolnosti rozpoznávačů řeči proti aditivnímu šumu

26.05.2003

J. Ingerle

 Metody zvýrazňování řeči kombinující směrový příjem s postfiltrací

 

-----------------

02.06.2003

 

Poslední termín pro odevzdání příspěvků

 

"Pondělky" - zima 2002/03

Semináře doktorandů ze skupiny zpracování řeči a analýzy signálů:

Pondělky, 15:00 - 16:00, místn. 460 ("Borový háj")

14.10.2002

 

Úvodní informace
Pokyny pro přípravu publikací

21.10.2002

R. Špetík

Analýza nestacionárních signálů s využitím Zolotarevových polynomů

28.10.2002

 

Státní svátek

04.11.2002

P. Horák

Modelování prozodie pomocí lineární predikce

11.11.2002

P. Fousek

Metoda RASTA pro robustní parametrizaci řeči 

18.11.2002

J. Havlík

 Parametrizace pohybu z obrazového záznamu

25.11.2002

P. Prášek

Impulsní oscilometrie: spektrální vzdálenosti

02.12.2002

J. Vopička

Rozpoznávání řeči, HMM

09.12.2002

J. Prokš

Měření zpoždění EEG signálů

16.12.2002

 J. Žďánský

Automatická fonetická segmentace DB řeči

06.01.2003

J. Novotný

Způsoby trénování HMM modelů hlásek

13.01.2003

 J. Králík

EEG mapování

20.01.2003

  M. Štrupl

Odhad šíření pomocí Bayese

27.01.2003

J. Ingerle

Metody zvýrazňováni řeči kombinující směrový příjem s postfiltrací... 

03.02.2003

J. Šťastný

Linearní transformace a parametrizace EEG

10.02.2003

V. Mocek

 Zpracování řeči pro sluchově postižené

17.02.2003

J. Slezák

Problémy automatického zpracování promluv 

24.02.2003

J. Santarius

Modelování prozodie syntetické řeči

03.03.2002

A. Fidranský

 

03.03.2002

 

POSLEDNÍ TERMÍN
pro odevzdání příspěvků do sborníku !

 

"Pondělky"

Semináře doktorandů ze skupiny zpracování řeči a analýzy signálů:

Pondělky, 15:00 - 16:00, místn. 460 ("Borový háj")

04.03.2002

 

Úvodní informace
Pokyny pro přípravu publikací

11.03.2002

Š. Foršt

Klasifikace fonetických kategorií pomocí neuronové sítě

18.03.2002

  R. Špetík

Restaurace akustických signálů 

25.03.2002

J. Králík

Mapování mozkové aktivity

01.04.2002

 

Velikonoční pondělí

08.04.2002

J. Havlík

Rozpoznávání pohybu prstu

15.04.2002

V. Mocek

Měření kvality řeči  

22.04.2002

P. Prášek

Impulsní oscilometrie

29.04.2002

J. Novotný

Rozpoznávání řeči v hlučném prostředí

06.05.2002

J. Santarius

Modelování prozodie řeči

13.05.2002

M. Štrupl

Prostorová filtrace – Bayes

20.05.2002

J. Prokš

Analýza EEG – bayesovský přístup

27.05.2002

J. Šťastný

Klasifikace EEG signálu

03.06.2002

P. Fousek

Robustní parametrizace

10.06.2002

  J. Ingerle

Prostorová filtrace - Simmer

17.06.2002

P.Q.Hung

Vícevstupové metody potlačování šumů

24.06.2002

 

POSLEDNÍ TERMÍN
pro odevzdání příspěvků do sborníku !

 

"Pondělky"

Semináře doktorandů ze skupiny zpracování řeči a analýzy signálů:

Pondělky, 15:00 - 16:00, místn. 460 ("Borový háj")

24.09.2001

Ing. P. Pollák

Úvodní informace

01.10.2001

 Ing. P. Pollák

Pokyny pro přípravu publikací

08.10.2001

 X

XXXXX

15.10.2001

 Ing. J. Novotný

Rozpoznávání řeči v hlučném prostředí

22.10.2001

Ing. P. Prášek 

Impulsní oscilometrie

29.10.2001

X

XXXXX

05.11.2001

 Ing. V. Mocek

Měření kvality řeči

12.11.2001

 Ing. Š. Foršt

Klasifikace fonetických kategorií pomocí neuronové sítě

19.11.2001

 Ing. J. Králík

Mapování mozkové aktivity

26.11.2001
místn. 802

 Ing. J. Santarius

Modelování prozodie řeči

03.12.2001

 Ing. J. Havlík

Detekce pohybu

10.12.2001

 Ing. P. Mošna

Činitel SNR v řečových databázích

17.12.2001

 Ing. J. Ingerle

Beamforming - Simmerův přístup

 

X

XXXXX

07.01.2002

 

POSLEDNÍ TERMÍN
pro odevzdání příspěvků do sborníku !

 

 

"Pondělky"

Semináře doktorandů ze skupiny zpracování řeči a analýzy signálů

léto 2001

12.03.2001

Prof. J. Uhlíř

Úvodní informace

19.03.2001

Ing. Š. Foršt

Segmentace řečových signálů

26.03.2001

Ing. J. Králík

Mapování EEG na povrchu hlavy

02.04.2001

 Ing. M. Brodský

Potlačování echa v automobilu

09.04.2001

Ing. V. Mocek

Předzpracování řeči pro kochleární implantáty

23.04.2001

 Prof. P. Sovka

Exkurze na dětskou neurologii v Motole

30.04.2001

Ing. J. Ingerle

Beamforming

07.05.2001

Ing. J. Tihelka