Curriculum Vitae

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Datum a místo narození:
28. 7. 1943, České Budějovice
Rodina:
ženatý, manželka Ing. Marie Havlíčková v důchodu (poslední zaměstnání: SEVEn - Středisko pro efektivní využívání energie, manager projektů)
dcera: Ing. Tereza Táborská, Ph.D.
2 synové: Václav Havlíček a Ing. Štěpán Havlíček
6 vnoučat
Univerzitní a vědecké hodnosti:
1997, Prof. Teoretická elektrotechnika, FEL ČVUT v Praze
1991, Doc. Teoretická elektrotechnika, FEL ČVUT v Praze
1977, CSc. Výkonové poměry v obvodech neharmonického proudu, FEL ČVUT v Praze
1965, Ing., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
Profesionální dráha:
1966 - dosud Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (asistent, docent, profesor)
1993 - 1994 North Hennepin Community College, MN USA (lecturer of mathematics)
1984 - 1991 Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky Praha-Běchovice (vědecký pracovník)
1977 - 1982 Výzkumný ústav polygrafický Praha (výzkumný pracovník)
1969 - 1976 STROJTEX Dvůr Králové - STP Praha (samostatný konstruktér)
Nejvýznamnější ocenění:
2013 – Čestný profesor TPU Tomsk (Ruská federace)
2013 - Čestný občan statutárního města Kladna
2012 – Státní vyznamenání „Medaile za zásluhy I. Stupně“ za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství
2011 – Johann Joseph Ritter von Prechtl Medaille – TU Wien
1993 – Bronzová Felberova medaile ČVUT v Praze
Výzkumné a profesionální zájmy:
Teorie obvodů
Magnetická měření
Elektronické přístroje
Vzdělávání a vědecká a výzkumná činnost na vysokých školách
Rozvoj informačních systémů
Koordinace projektů:
Automatizovaný systém pro měření magneticky měkkých materiálů (GAČR)
Zařízení pro kontrolu kvality elektrické energie (TANDEM MPO)
Výběr a příprava nadaných studentů s využitím přirozené soutěživosti (MŠMT)
Metody, přístroje a systémy pro měření magnetických veličin (výzkumný záměr)
Jazyky:
Angličtina
Ruština
Ostatní zájmy:
Historie
Hudba
Literatura
Lyžování
Kanoistika