PROGRAM PŘEDNÁŠEK 31ICZ

 1. Požadavky na číslicové zpracování signálů, přehled signálových procesorů. Reprezentace dat s konečnou přesností, pevná a plovoucí řádová čarka. Kvantování.
 2. Signálový procesor TMS320C54x, architektura, základní vlastnosti, formát instrukcí adresování pamětí.
 3. Signálový procesor TMS320C54x, inicializace, adresování pamětí. příklady aplikací.
 4. Signálový procesor TMS320C54x, způsoby násobení, blokové operace, cykly.
 5. Implementace číslicových filtrů FIR, na TMS320C54x, cyklické adresování.
 6. Implementace číslicových filtrů IIR, na TMS320C54x, rozklad do kaskády.
 7. Algoritmy DSP, popis LTI systémů. Křížové struktury číslicových filtrů FIF a IIR.
 8. Fázovací články, notch filtry, stavové filtry.
 9. DTMF, generátory a dekodéry.
 10. Kvantizační efekty v rekurzívních algoritmech, způsoby zobrazení dat v registrech.
 11. Kvantování koeficientů v algoritmech DSP, kvantování výsledků aritmetických operací, vznik limitních cyklů.
 12. Implementace algoritmů FFT, bitově reverzní adresování, vliv kvantování v algoritmech FFT.
 13. Číslicové systémy s více vzorkovacími kmitočty, vliv změny vzorkovacího kmitočtu na spectrum signálů.
 14. Banky filtrů, QMF banky, efektivní struktury bank filtrů, polyfázové struktury.

Administrace www stránek: Pavel Máša