INFORMACE O ZKOUŠCE z ICZ v ZS 2005/06
„Implementace algoritmů číslicového zpracování signálů"

OKRUHY KE ZKOUŠCE:

  • Zobrazení čísel - pevná a pohyblivá řádová čárka, dvojkový doplněk, základní aritmetické operace, rozsah zobrazitelných čísel.
  • Kvantování signálů - kvantizační chyby v pevné ř. čárce pro zaokrouhlení a odříznutí, rozptyl chybového signálu, SNR - závislost na počtu bitů.
  • Rozložení nul a pólů filtrů FIR. Mřížka rozložení nul a pólů DF IIR 2. řádu při kvantování koeficientů, pro různé struktury (přímá, stavová, fázovací články..).
  • Vliv kvantizačních chyb na číslicový systém, vliv kvantování v A/D převodníku, koeficientů, aritmetických operací v rekurzivních systémech. Citlivost různých struktur DF (IIR a FIR) na kvantizační vlivy.
  • Princip vzniku limitních cyklů v DF.
  • Vliv přetečení na rekurzivní a nerekurzivní systém. Způsoby zamezení přetečení.
  • Porovnání vlastností filtrů FIR a IIR.
  • Použití DSP v telekomunikacích, DTMF volba, princip generování čísel, princip detekce volených čísel, problémy.
  • Speciální struktury číslicových filtrů:
   Číslicové fázovací články, přenosová funkce, skupinové zpoždění, princip konstrukce notch filtru, pásmová propust, pásmová zádrž.
   Stavové struktury číslicových filtrů, obecný stavový popis, vlastnosti (vše pro 2. řád). Vlnový popis, struktura vlnových číslicových filtrů pomocí fázovacích článků. Adaptory pro konstrukci vlnových číslicových filtrů.
  • Číslicové systémy s více vzorkovacími kmitočty. Decimace a expanze čísl. signálů.
  • Efektivní realizace decimátoru a interpolátoru. Banky filtrů, dvoukanálová BF, požadavky na zrcadlové filtry analyzující a syntetizující části.
  • Princip implementace algoritmů FFT, motýlek radix-2, kvantizační jevy v pevné ř. čárce, rozptyl chyby, SNR jednoho motýlka a celé N-bodové FFT.
  • Signálové procesory jako prostředky pro realizaci číslicových systémů v reálném čase.
  • Základní přehled o vlastnostech a architektuře SP TMS320C54x, základní bloky struktury - ALU, násobička, paměti dat a programu, adresový prostor, způsoby adresování. Programování jednoduchých algoritmů, cykly, násobení, přesuny paměťových bloků.

Administrace www stránek: Pavel Máša