O projektu

Výzkumná skupina se orientuje na výzkum nových měřicích metod a měřicích algoritmů a vývoj nových přístrojů pro automatizovaná měření parametrů magneticky měkkých materiálů pro elektrotechniku. Výzkum měřicích metod je především orientován na problematiku měření otevřených vzorků magnetických materiálů při střídavém magnetování. Ideovým základem je původní unikátní česká kompenzační metoda.

Na základě kompenzační metody vznikla řada unikátních měřicích systémů pro automatizovaná měření parametrů magneticky měkkých materiálů. Tyto systémy – kompenzační ferometry našli uplatnění jak pro přesná laboratorní měření, tak i v průmyslu pro kontrolu kvality materiálů ve výrobě, kde se materiál neustále pohybuje.

Magneticky měkké materiály jsou hojně užívány v transformátorech a elektromotorech. Měřené vzorky jsou obvykle ve tvaru tabulí a pásků. Výsledkem měření jsou hysterezní smyčky pro různé hodnoty amplitudy magnetické indukce a další parametry sloužící pro návrh elektrotechnických zařízení.

magnet