Princip

Kompenzační metoda

Při měření otevřených vzorků magneticky měkkých materiálů je výhodné magnetický obvod uavřít magneticky vodivým materiálem. K tomuto účelu slouží jho, které ale není dokonalé. Chyba měření intenzity magnetického pole způsobená nedokonalostí jha se snímá pomocí vzduchové cívky ve tvaru půlkruhu (Rogowski-Chattockův potenciometr – RCP) a následně se kompenzuje kompenzačním vinutím. Intenzita magnetického pole se počítá stejně jako u měření toroidního vzorku. Magnetická indukce se počítá z napětí indukovaného do měřícího vinutí, které je naprázdno. Metoda je vhodná i pro měření pohybujícího se materiálu. Na rozdíl od metody H cívky nepotřebuje kalibraci, protože RCP slouží pouze jako indikátor nuly.

Odkazy