Publikace

NOVÁ, Ivana. Matematické modelování hystereze a jeho využití při měření otevřených vzorků magneticky měkkých materiálů. Praha, 2013. Disertační práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra teorie obvodů.

ZEMÁNEK, Ivan, Václav HAVLÍČEK a Aleš HAVRÁNEK. Software for Magnetic Flux Density Waveform Correction Systems. Journal of electrical engineering. 2012, vol. 63, no. 7s, s. 3-8. ISSN 1335-3632.

HAVRÁNEK, Aleš. Correction of Magnetic Flux Density Waveform. In: POSTER 2012 – 16th International Student Conference on Electrical Engineering [CD]. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012, s. 1-3. ISBN 978-80-01-05043-9.

ZEMÁNEK, Ivan. Selected problems of the open specimen measurements of soft magnetic materials parameters at AC magnetization: Profesorská přednáška č.17. V Praze: České vysoké učení technické v Praze, 2009, 57 s. ISBN 978-80-01-04448-3.

ZEMÁNEK, Ivan a Ivana NOVÁ. Compensation Ferometer KF9a – Universal Single Sheet/Strip and On-line Tester for Laboratory and Industrial use. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Magnetism and Metallurgy: WMM’08. Ghent, Belgium: Ghent University. Department of Materials Science and Engineering, 2008, s. 413-429. ISBN 9-78908-131-36.

ZEMÁNEK, Ivan a Václav HAVLÍČEK. Universal control and measuring system for modern classic and amorphous magnetic materials single/on-line strip testers. Journal of magnetism and magnetic materials. 2006, Volume 304, Issue 2, e577-e579. ISSN 0304-8853.

POKORNÝ, Martin. Číslicové řízení kompenzace magnetického napětí při střídavém magnetování. Praha, 1999. Disertační práce (Ph.D.). ČVUT FEL v Praze, Katedra teorie obvodů.

MIKULEC, Milan. AC compensated permeametr. In: Third International Conference on Soft Magnetic Materials SMM-3. Bratislava: SVŠT, 1977, 669-670 Part 2.