31PSP    PSP - Použití Signálových Procesorů

Rozsah: 2+2 Přednášející: V. Davídek, P. Sovka  
Zakončení: z,zk Katedra: K331 Typ předm.: S
Semestr: Z Vhodné pro: BE Obor: 
Dop. semestr: 7     

Okruhy ke zkoušce

Osnova přednášek:

 1. Základní algoritmy zpracování čísl.signálů a požadavky na signál. procesory (SP)
 2. Architektura a struktury SP - konstrukce bloků aritmetiky dat
 3. Struktura pamětí dat a programu, způsoby adresování, DMA
 4. Instrukční soubor SP (TMS), rozdíly proti univerzálním procesorům
 5. Struktury SP s pevnou a pohyblivou řád.čárkou - chyby výpočtu
 6. Prostředí SP - připojení A/D, D/A, pamětí. Vnější hardware
 7. Reprezentace dat s konečnou délkou slova - důsledky kvantování na zpracování signálů
 8. Implementace IIR filtrů 2.řádu - struktura programu, příklady
 9. Implementace FIR filtrů - struktura progr., příklady assembleru
 10. Základní operace algoritmů FFT s různým základem - motýlek
 11. Příprava dat pro vlastní výpočet FFT - možnosti úspory operací
 12. Výpočet cyklické konvoluce, filtrace ve frekvenční oblasti
 13. Analýza časových řad - ekonomika, bankovnictví
 14. Příklady aplikací: zpracování řeči, potlačování šumů

Osnova cvičení:

 1. Úvod do MATLABu a simulátoru signálového procesoru
 2. Rozdělení paměti a adresování
 3. Systém registrů a překrývání instrukcí
 4. Instrukční soubory SP, programování základních operací
 5. Seznámení s vývojovým modulem a zadání semestrálních projektů
 6. Vektorové a maticové operace
 7. Kvantovací jevy, limitní cykly
 8. Implementace zákl. bloků IIR filtrů
 9. Implementace zákl. bloků FIR filtrů
 10. Implementace zákl. bloků FFT
 11. Implemetace různých algoritmů FFT
 12. Implementace cyklické konvoluce
 13. Rezerva pro dokončení zadaných prací
 14. Předvedení a obhájení vlastní práce, zápočet

 • Úlohy ke cvičení PSP
 •     Na těchto stránkách se dosud pracuje.
 • Popis procesoru 'C50
 • Instrukční sada procesoru: Instruction_set.ps 257 kB, anglicky
  Kompletní dokumentace TI: sprs030a.ps postskript 4.6 MB, anglicky, sprs030a.pdf PDF 1.14 MB

  Více dokumentace naleznete na firemním serveru TI.