INFORMACE O ZKOUŠCE

OKRUHY KE ZKOUŠCE Z PSP:

 1. Způsoby popisu lineárních číslicových systémů, zásady jejich implementace v reálném čase. Reprezentace dat v pevné a plovoucí řádové čárce.
 2. Signálové procesory pracující s pevnou řádovou čárkou, struktura, základní bloky. Proč jsou SP vhodné pro implementaci algoritmů DSP.
 3. Paměťová mapa signálového procesoru TMS320C5x (programová, datová, I/O porty). Základní bloky programové a datové paměti.
 4. Způsoby adresování datové paměti (MMRegs, přímé, nepřímé, cyklické), příklady použití.
 5. Nejčastější operace DSP algoritmů - suma součinů. Způsoby realizace assemblerem ‘C5x.
 6. Násobení pomocí instrukcí MAC a MACD, syntaxe, vysvětlit postup.
 7. Přenos dat mezi pamětmi, P-D, D-D, D-P. Příklady.
 8. Problémy realizace algoritmů DSP s konečnou délkou dat. Problémy kvantování signálů, výsledků operací a koeficientů, limitní cykly.
 9. Vývojové prostředky pro ladění algoritmě. Softwarové (A/L/S, CMD soubory). Hardwarové (reálný čas).
 10. Typické vlastnosti filtrů FIR a IIR, příklady struktur, rozdíly.
 11. Postup při návrhu filtrů IIR, rozklad do kaskády, typy aproximací. Zásady implementací filtrů IIR na SP, uložení koeficientů, vnitřních proměnných apod.
 12. Postup tři návrhu filtrů FIR, vlastnosti a použití oken. Zásady implementací filtrů FIR na SP.
 13. Princip a význam FFT algoritmů o základu 2. Výpočetní motýlek, typy struktur, kvantování.
 14. Decimace a interpolace, realizace změny v neceločíselném poměru kmitočtů.
 15. Vytváření mikropočítačového systému s ‘C5x. Připojení externích pamětí, I/O portů.
 16. Programové vytváření čekacích stavů (wait-states).

Termíny

TermínČasMístnost
18.1.2000900503
1.2.2000900503
3.2.2000900503