Společnost pro vzdělávání v Roudnici n.L.

a  Městská knihovna Ervína Špindlera v Roudnici n.L.

pořádají ve spolupráci se

Sdružením dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Duha-Studánka v Náchodě

 a Gymnáziem Roudnice nad Labem

 

jubilejní 10. ročník

Podřipské soutěže ve všeobecných dovednostech

v anglickém jazyce

 

 

nové · nové · nové · nové · nové · nové · nové · nové · nové

Výsledky 10. ročníku Podřipské soutěže

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Kategorie E

Kategorie F

fotogalerie

nové · nové · nové · nové · nové · nové · nové · nové · nové

 

 

Kategorie: Soutěž je určena žákům základních a středních škol i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií bez předchozího výběru. Rozdělení do následujících kategorií je výhradně podle tříd, bez ohledu na typ školy. Účastníci mohou podle vlastního uvážení soutěžit i v kategorii vyšší. Soutěže se nemohou účastnit studenti maturitních ročníků.

Kategorie

A

B

C

D

E

F

Věkové omezení

6.třídy primy

a mladší

7.třídy

sekundy

8.třídy

 tercie

9.třídy

kvarty

1.ročníky

kvinty

2.a 3.ročníky, sexty

a septimy (s výjimkou maturitních ročníků)

 

 

Termín a čas konání:

sobota 22. března 2003  od 8.00 do 14.00 hod.

Místo konání:

Gymnázium Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175

 

Vyhlášení výsledků:

Tentýž den  v 14.30 hod. – v kině Sokol v Roudnici n.L.

Rodiče a ostatní příznivci jsou na vyhlášení výsledků vřele zváni.

 

Přihlášky:

Písemně (s přiloženou kopií avíza platby) předem na přiloženém formuláři

do úterý 4. března 2003 včetně provedené platby vložného ve výši

50 Kč za účastníka

žáci a studenti škol z Roudnice n.L., pokud se přihlásí na zvláštním formuláři, vložné neplatí *  (viz poznámka dole)

Platbu poukažte na účet Společnosti pro vzdělávání

č.ú. 000000-1002141389/0800       (Česká spořitelna, Roudnice n.L.). 

Při dovršení 60 účastníků v kategorii bude příjem přihlášek v dané kategorii zastaven. Přihláška je závazná, vložné se nevrací (s výjimkou případu obsazené kategorie), změna jména účastníka je možná pouze do uzávěrky přihlášek. 

Seznam registrovaných soutěžících

 

Ceny:

Každý účastník obdrží diplom, prvních šest v každé kategorii diplom s uvedením pořadí a cenu.

 

Doprava:

Pořadatelé zajistí ráno v den soutěže autobusovou dopravu soutěžících z Litoměřic (viz jízdní řád v příloze). Parkování vozidel i autobusů je možné v blízkosti gymnázia. Pořadatelé nenesou za zaparkovaná vozidla zodpovědnost.

 

Ubytování:

Vzdálenější účastníci si mohou individuálně na vlastní náklady zajistit ubytování předem u organizací uvedených na přiloženém letáčku.

 

 

·       Účastníci si přinesou psací potřeby. Způsobené škody, případně náklady na mimořádný úklid hradí ten, kdo je prokazatelně zavinil. Nenechávejte peníze a cennosti bez dozoru. Pořadatelé za odložené věci nepřebírají žádnou odpovědnost.

·       Žádáme rodiče a ostatní doprovod, aby účastníky upozornili, že se akce účastní na vlastní nebezpečí a zejména  svévolné opuštění budovy pořádající školy v době soutěže je jejich vlastním rizikem.

* tyto zvláštní formuláře  budou k dispozici na školách a v Městské knihovně v Roudnici n.L. u pí vedoucí Ječné

Milí žáci, studenti, soutěžící v angličtině, rodiče, učitelé a všichni naši přátelé,

 

            chceme vás informovat o jubilejním 10. ročníku soutěže, která si již získala řadu příznivců. V uplynulých 9. ročnících se jí zúčastnilo 2009 soutěžících. Je volně přístupná všem zájemcům uvedených kategorií. Věříme, že řada z vás si přijde vyzkoušet, co umí. Žádná soutěž není úplně spravedlivá, ale každý, kdo přijde, bude vítězem nad vlastní leností a ještě si odnese na památku diplom. Informujte, prosím, i své kamarády a známé. Uzávěrka přihlášek na příslušných formulářích je 4.března 2003.

            Aby byla soutěž co nejobjektivnější, budete se účastnit anonymně, tedy jenom pod „startovním“ číslem, které dostanete při příchodu. Stejné číslo budou mít i formuláře vašich písemných testů. Jednotlivé kategorie budou mít podle svých barev označenou třídu, „startovní“ čísla atd. Váš doprovod bude moci čekat pouze ve vyhrazených prostorách. Každý účastník bude mít zajištěno občerstvení.

Časový rozvrh pro soutěžící:

  7.45   -   8.30 váš příchod a kontrola přihlášky u vchodu Gymnázia Roudnici  n.L. ( Havlíčkova 175 )

  8.30   -   8.35 vyhlášení pokynů školním rozhlasem

  8.35   -   9.05 písemná část – pro všechny soutěžící najednou

  9.05   - 14.00 ústní část

14.30   - 15.15 vyhlášení výsledků soutěže (kino Sokol v Roudnici n.L.)

 

7.45 - 8.30       Prezence účastníků u vchodu.

Ke kontrole přihlášky nahlásíte: příjmení, jméno, datum narození (příp. třídu, kategorii, vaši adresu). Soutěže se účastníte anonymně. Dostanete  barevnou značku své kategorie se svým  číslem. Třída pro každou kategorii bude označena stejnou barvou. Ve třídě si najdete místo se svým číslem. Doprovázející rodiče a učitelé mohou být pouze ve vymezených prostorách a budou viditelně označeni vizitkou DOPROVOD. V žádném případě jim nebude umožněn vstup do bloků budovy, kde bude probíhat soutěž.

8.30 - 8.35       Vyhlášení pokynů školním rozhlasem.

8.35 - 9.05       Písemná část.

Testy budou označeny číslem. Zkontrolujete  si,  že je  to vaše  číslo. Nic nepodepisujte. Testy budete psát cca 30 minut. Po této části budete postupně absolvovat ústní část. V průběhu čekání se budeme snažit postarat se vám o zábavu. Prosíme o zachování kázně.

9.05 - 14.00     Ústní část. 

Pro ústní část budou 3 porotci v každé kategorii, kteří budou posuzovat vaši pohotovost v angličtině. Celkem vás čeká cca 15 minut ústního zkoušení (po 5ti minutách u 3 porotců). Vlastní soutěž končí ve 14 hodin. Svévolné opuštění školy do této doby je vlastním rizikem účastníků. Účastníci dostanou občerstvení, doprovod si bude moci občerstvení zakoupit.

14.30 - 15.15  Slavnostní vyhlášení výsledků (nevyzvednuté diplomy se nezasílají – vyjma vyplnění adresy a zaplacení poplatku 50Kč předem)

Výsledky – budou vyvěšeny od 25.3.2003 v Městské knihovně Ervína Špindlera v Roudnici n.L. a na níže uvedených internetových adresách

Úspěšným bude ten, kdo získá alespoň 50% možných bodů (výsledková listina uvede pouze pořadí úspěšných).

 

Prosíme soutěžící i doprovod o kázeň.

Aktuální a zajímavé informace a přihlášky na soutěž bude možné získat prostřednictvím internetových adres:

http://amber.feld.cvut.cz/soutez/

www.mk-roudnice.cz

informace pro porotce                                                       nové

 informace pro porotce - dokument ve Wordu

Přihlášku je možné zaslat pouze na předtištěném formuláři (ihláška.doc) a to poštou (nikoli faxem) na adresu:

Jana Šíchová,  Technická 2, K317, Praha 6,  PSČ 166 27

 

Těšíme se na setkání s vámi v sobotu 22. března 2003.

Organizační výbor:

Miloš Mazánek                                      -               předseda organizačního výboru, Společnost pro vzdělávání, Roudnice n.L.

Martin Škvára, Miloš Tollar                 -               předsedové porot, Společnost pro vzdělávání

Lenka Ječná                                            -               vedoucí Městské knihovny Ervína Špindlera v Roudnici n.L.

Karel Roubík                                          -               předseda “Sdružení Duha - Studánka“ v Náchodě

Miloslav Mann                                      -               ředitel Gymnázia Roudnice n.L.

 

V Roudnici nad  Labem, dne 14. ledna 2003

 

Jízdní řád

Jízdní řád zvláštního autobusu z Litoměřic pro účastníky soutěže v angličtině – 22.března 2003

Litoměřice                                               Horní nádraží                                                                          7.00

Terezín                                                    autobusové nádraží – náměstí                                             7.10

Doksany                                                 u kláštera                                                                                 7.20

Nové Dvory                                                                                                                                             7.25

zpět  po soutěži autobus nejede

 

Možnosti ubytování

Pořadatelé nezávazně uvádějí možnosti ubytování soutěžících i jejich doprovodů v následujících zařízeních v Roudnici n. L. a okolí. Veškeré další záležitosti spojené s ubytováním si již každý zájemce dohodne přímo s provozovateli ubytovacích kapacit. Pořadatelé žádným způsobem nebudou dále vstupovat do smluvního vztahu mezi ubytovanými a ubytovateli.  Pořadatelé neručí za aktuálnost informací (poslední aktualizace únor 2002):

 

Firma

Telefon

Poznámky

Počet pokojů

 

Pension Zátiší

Dobříň 35

416 842 032

603 921 005

*** 250,- Kč/lůžko, možnost přistýlky; kuchyňka společná, sociální zařízení na pokoji, nutné objednat předem!   e-mail: malek@cesnet.rl.cz

dvoulůžkový pokoj (3x)

DM Střední zemědělské školy

Žižkova 727

Roudnice n.L.

Internát

416 831 251

Škola

416831 225

pí Fišerová

416 831 251

cena 150,- Kč/lůžko

na každém pokoji umyvadlo. WC v každém patře.

možnost snídaně.

mobil: 604 165 216

 

ISŠ v Roudnici

Neklanova 1806

Roudnice n.L.

416 831 362

416 831 554

cena 250,- Kč/lůžko

cizinci 350,- Kč/lůžko

ubytování hotelového typu

 

Evako s.r.o.

Rovné 58

416 845 104

cena 150 Kč/lůžko (objednat předem)

možnost stravování, sociální zařízení na chodbě

trojlůžko. možná přistýlka (1x)

Hotel u sv. Vavřince

Karlovo nám. 20

Roudnice n.L.

416 838 215

cena 1500,- Kč/dvoulůžko

salónky a sál

dvoulůžko(17x)

jedno-handicap

Hotel B Pod Lípou

Roudnice n.L.

pan Kala

606 639 944

416 823 229

235,- Kč, možnost stravování (bez možnosti výběru jídla); sprcha a WC na pokoji

cca 48 lůžek

Chatičky koupaliště

Roudnice n.L.

Správcová

602 979 375

100 - 150,- Kč

pan Chládek –KK

9 chatek

42 míst

Chatová oblast "Pod Lipou", Roudnice n.L.

604 927 195

604 852 069

416 837 798

cena: 1 os. 200,- Kč; 3 os. 450,- Kč

2 os. 350,- Kč; 4 os. 550,- Kč

každá chata: sprchový kout s WC

9 chatek

Penzion Račice

(Zenkrovi)

416 812 396

cena 200,- Kč/lůžko

každý pokoj: kuchyňka, sprch. kout s WC

dvoulůžko. (3x)

Hotel Veslařský kanál Račice

416 813 652

cena: jednolůž. 400,- Kč; dvoulůž. 600,- Kč

soc. zařízení na pokoji, TV, tel.

dvoulůžko.(25x)

p. Vašák

Staré Vědomice

416 837 447

cena 250,- Kč/lůžko

soc. zařízení na pokoji + kuchyňka

dvoulůžko.

trojlůžko.

Střelnice – Vražkov

416 871 626

602 137 383

cena 200,- Kč/lůžko

sprcha na pokoji, WC na chodbě

trojlůžko. (5x)

Privát Josef Jůza Chodouny

416 849 245

607 551 149

cena 150,- Kč/lůžko

5 lůžek - TV + video

 

DUO – Cítov

206 692 574

 604 142 564

 602 193 020

cena: 250,- Kč/lůžko

WC+sprcha+TV na pokoji

18 míst (2-3

lůžkové pokoje)

HOTEL "C" pod Lipou, Roudnice n.L.

 416 837 797

 724 051 749

cena: 150,- Kč/lůžko; soc. zařízení společné

větší skupina sleva; možnost stravování

posilovna, disco, sportovní hala

53 míst

Sportovní hala

Brozany – ubytovna

416 861 109

cena: 80,- Kč/lůžko

40 míst