Tento dokument včetně všech odkazů používá kód ASCII

Algoritmy a struktury neuropočítačů - A0M31ASN zimní semestr, denní magisterské studium 2019/2020

Rozsah: 2 + 2
Přednášející: Jana Tučková, míst.č. 614 / B3, E-mail: tuckova@fel.cvut.cz
Út 9:15-10:45 - míst.č. 405
Cvičící: Jana Tučková
Čt 9:15-10:45 - míst.č. 405


Algoritmy a struktury neuropočítačů - AD0M31ASN zimní semestr, magisterské studium, kombinovaná forma 2019/2020

Rozsah: 2
Přednášející: Jana Tučková, míst.č. 614 / B3, E-mail: tuckova@fel.cvut.cz
podle dohodyPROGRAM PŘEDNÁŠEK
PROGRAM CVIČENÍ

SAMOSTATNÉ ÚLOHY:


MATERIÁLY K PŘEDNÁŠKÁM:
MATERIÁLY KE CVIČENÍM:
DATA
SOFTWARE
WAV UKÁZKY
PUBLIKACE K NN
OTÁZKY KE ZKOUŠCE
UKÁZKY PROMLUV dětí s vývojovou dysfázií 11.5.2009
PŘEDNÁŠKA v předmětu Biologické signály 11.5.2009


Charakteristika předmětu:

Cílem předmětu je seznámení se s algoritmy a strukturami neuropočítačů použivanými především pro zpracování signálu. Pozornost je věnována úvodu do teorie umělých neuronových sítí a jejich aplikacím, optimalizaci struktury, výběru dat a klasifikaci témat. Podrobněji jsou probírány otázky zpracování signálu a aplikace neuronových sítí při analýze, rozpoznávání a syntéze řeči a při analýze emocí. Látka je rozšířena o některé aplikace neuronových sítí v biomedicínském inženýrství. Jsou to aplikace související se zpracováním EEG a EKG, ale také otázky související s možnostmi aplikací UNS v neurologii a v rehabilitačním lékařstvím. Další rozšíření se týká základů realizací umělých neuronových sítí. V počítačově seminárních cvičeních studenti získají praktické zkušenosti s používáním Matlabu, a to Neural Network Toolboxu, a originálního softwaru vytvořeného na katedře v pracovní skupině LANNA (Laboratoř aplikací umělých neuronových sítí), který se týká aplikací MLNN, SOM ajejich variant.

Naší snahou je jednak umožnit studentům seznámit se s perspektivními tématickými oblastmi běžnými v zahraničí, jednak pomoci orientovat se budoucím diplomantům v dalších možných tématech diplomových prací, které čerpají z oblasti zpracování signálů za pomoci neuronových sítí, zejména pak na analýzu, rozpoznání, syntézu řeči (normální i patologické) a analýzu emocí.

 • Látka z přednášek je procvičována a doplňována v počítačových cvičeních, ve kterých je používán NN-Toolbox systému MATLAB, programový systém NNLab, SOMLab a programy pro klasifikaci.
 • Pro některé samostatné úlohy řešené v rámci předmětu je třeba experimentů studentů s poslechem signálu. Jsou k dispozici signály řeči (izolovaná slova i souvislé promluvy, a to ženské, mužské a dětské hlasy, rovněž malá databáze s emocionálně zabarvenými promluvami).

  Pro ASN mohou být využity znalosti z předchozích předmětů:

 • ADA - Adaptivní zpracování signálů
 • CZS - Číslicové zpracováni signálu
 • DZR - Digitální zpracování signálů řeči
 • ASI - Algoritmy zpracování signálů

  Pro zdatnější studenty:

 • možnost zapojení do výzkumných úkolů v oblasti zpracování řečového signálu (syntézy řeči z textu, především modelování prozodie, analýzy řečového signálu dětí pro lékařské účely, vlivu emocí na řeč a její zpracování, případně rozpoznání řečového signálu), včetně možnosti pokračovat v doktorském studijním programu.
  Tyto stránky pro Vás připravila Jana Tučková.
  Prosím, pošlete mi email v případě libovolných problémů.

  e-mail: tuckova@fel.cvut.cz
  Poslední změna: 12. dubna 2019 - místo a čas bude upřesněn podle aktuálního rozvrhu, budou také částečně doplněny resp. změněny metody řešení.