Tento dokument včetně všech odkazů používá kód ASCII

Algoritmy a struktury neuropočítačů - zimní semestr 2018/2019

Osnova cvičení

  1. Úvod, základy NN-Toolboxu pro Matlab, informace o samostatných úlohách.
  2. Základní funkce UNS, perceptron, ADALINE, MADALINE, LMS pravidlo.
  3. Samoorganizující se sítě, SOM s učitelem, U-matice. NN Toolbox, MATLAB.
  4. Kohonenovy mapy-SOM Toolbox. LVQ algoritmy - NN Toolbox, MATLAB.
  5. Vrstevnaté neuronové sítě. Zadání samostatných úloh.
  6. Algoritmy modifikovaného učení BPG.
  7. Hluboké neuronové sítě.
  8. Experimenty s programovým systémem Speech Laboratory. Práce na samostatné úloze.
  9. Odevzdání a prezentace tezí samostatné úlohy – kontrola.
  10. Optimalizace neuronové sítě klestěním.Práce na samostatné úloze
  11. Experimentování s parametry neuronové sítě. Práce na samostatné úloze.
  12. Experimenty s programovým systémem SOM Toolbox.Práce na samostatné úloze.
  13. Práce na samostatné úloze.
  14. Odevzdání samostatné úlohy, zápočet.

Literatura: