Tento dokument včetně všech odkazů používá kód ASCII

Algoritmy a struktury neuropočítačů - zimní semestr 2018/2019

Program přednášek

  1. Neuronové sítě – historie, biologické a umělé neuronové sítě. Modely neuronu, aktivační funkce.
  2. Topologie, principy učení umělých neuronových sítí. Samoorganizující se sítě (SOM, KSOM).
  3. SOM, SOM s učitelem, U-matice, vektorová kvantizace.
  4. Vícevrstvé sítě - dopředné a Elmanovy, MLNN se základním učením zpětného šíření chyby (BPG).
  5. BPG - modifikované algoritmy.
  6. Hluboké neuronové sítě (Deep neural network).
  7. Optimalizace struktury UNS klestěním. Metody Data Mining.
  8. Učení podpůrných vektorů SVM (Support Vector Machine).
  9. UNS a úlohy predikce a klasifikace.
  10. Aplikace UNS při zpracování řeči a analýze emocí. Základní pojmy z fonetiky, charakteristiky mluvené řeči, charakteristické vlastnosti patologické řeči.
  11. Syntezátory řeči. Rozpoznání obrazu. Syntezátory řeči.
  12. Aplikace UNS v neurologii, rehabilitačním lékařství a ve vybraných dalších odvětvích medicíny.
  13. Speciální struktury UNS, fuzzy-neuronové sítě, genetické algoritmy.
  14. Realizace umělých neuronových sítí. Neuropočítače. Ostatní aplikace neuronových sítí.

Literatura: