Materiály k předná‘kám ASCII

Nové materiály se průběžně připravují, budou označeny jmeno_18.