Tento dokument včetně všech odkazů používá kód ASCII

Algoritmy a struktury neuropočítačů - zimní semestr 2017/2018

Otázky ke zkoušce

   Okruh A
  1. Vysvětlete odlišnosti UNS od klasických metod a uveďte výhody resp. nevýhody jejich použití.
  2. Definujte formální neuron a popište jeho funkci.
  3. Co jsou aktivační funkce, uveďte příklady.
  4. Jak dělíme UNS podle jejich architektury. Uveďte příklady.
  5. Co je proces učení; uveďte druhy učení UNS a popište jejich principy.
  6. Jaký je rozdíl mezi učením Perceptronu a učením BPG.
  7. Popište kompetitivní a Kohonenovo učení, uveďte rozdíl mezi nimi.
  8. Popište vícevrstvé neuronové sítě. Vysvětlete rozdíl mezi off-line a on-line učením, vyberte z nich proces, který lépe konverguje).
  9. Co jsou Hopfieldovy UNS (princip, model, užití, omezení).
  10. Co jsou hluboké a konvolutorní neuronové sítě (princip, model, užití, omezení).
  11. Model komprese signálu a filtrace šumu pomocí UNS.


   Okruh B
  1. Popište perceptronové sítě (princip, model neuronu, výhody a nevýhody, aktivační funkce).
  2. Popište učení BPG a jeho modifikace (co je rozhodovací funkce, jaké aktivační funkce lze použít, jaké problémy mohou nastat, kde je lze aplikovat)..
  3. Popište princip Kohonenových samoorganizujících se sítí KSOM (topologie, funkce okolí, jaké úlohy lze řešit).
  4. Co je LVQ (jeho použití, o jaký typ učení se jedná, co představuje funkce "Mexický klobouk", varianty LVQ).
  5. Uveďte princip syntézy UNS.
  6. Co je klestění UNS (princip, proč se užívá, co a jak klestíme). Uveďte příklady Data Miningu.
  7. Metody klasifikace a rozpoznání řeči pomocí UNS.
  8. Model komprese signálu a filtrace šumu pomocí UNS.
  9. Modelování prozodie a emocí pomocí UNS.
  10. UNS syntezátory řeči (NETTalk, SVOX).
  11. Princip celulárních sítí.
  12. Co jsou TDNN sítě.
  13. Rozdíl mezi vícevrstvými UNS s BPG učením a RBF sítěmi.
  14. Fuzzy logika, fuzzy množiny, fuzzy neuronové sítě.
  15. Princip genetických algoritmů.
  16. Aplikace UNS při rozpoznání obrazů.
  17. Aplikace UNS při zpracování lékařských signálů.
  18. Realizace UNS.
  19. Uveďte specifika analýzy patologické řeči. Jaké UNS použít?
  20. Co jsou rekurentní UNS? Popište Elmanovy neuronové sítě.

Požadavky k zápočtu:

Požadavky ke zkoušce:

Hodnocení:

Transformace na známky: