ČÍSLICOVÉ SIGNÁLY A SYSTÉMY - CVIČENÍ 10

 

Úloha 10.1 Limitní cykly

 

Modelujte (pomocí impulsní odezvy) vznik limitního cyklu v číslicovém rekurzívním filtru prvního řádu, popsaném diferenční rovnicí:

y[n] = x[n] - a y [ n - 1]

Koeficient a volte např.: 0.75 a -0.5.

 

Úloha 10.2 Kvantování koeficientů IIR

 

Zobrazte "kvantovací mřížku" rezonátoru.

viz skripta, str. 186 -190