Cvičení 11

Interpolace

Úloha 11.1

a) Generujte následující signál :

t=0:.001:1;

x=sin(2*pi*30*t)+sin(2*pi*60*t);

b) Zobrazte interpolovaný signál s koeficientem interpolace 4.

K zobrazení použijte funkce interp.

y=interp(x,4);

subplot(211), stem(x(1:30)), title('puvodni signal')

subplot(212),stem(y(1:120)), axis([0 120 -2 2]),

title('interpolovany signal')

Úloha 11.2

V této úloze si přiblížíme činost funkce interp

a) Doplňte nulami signál x z předcházející úlohy a zobrazte jeho amplitudové spektrum

 

b) Navrhněte koeficienty interpolačního filtru metodou FIR1. Potřebný mezní kmitočet dolní propusti odečtěte z amplitudového spektra.

c) Zobrazte amplitudovou frekvenční charakteristiku.

d) Zobrazte interpolovaný signál.

Decimace

Úloha 11.3

a) Generujte následující signál :

t=0:.00025:1;

x=sin(2*pi*30*t)+sin(2*pi*60*t);

b) Zobrazte decimovaný signál s koeficientem decimace 4.

K zobrazení použijte funkce decimate.

y=decimate(x,4);

subplot(211)

stem(x(1:120)), axis([0 120 -2 2]), title('puvodni signal')

subplot(212), stem(y(1:30)), title('decimovany signal')

Úloha 11.4

a) Generujte signál jako průchod bílého šumu filtrem s koeficienty

b = [0.0488 0 -0.0488]; a = [1,0,0.9025];

b) Zobrazte frekvenční charakteristiku filtru na intervalu 0 až 2p .

c) Zobrazte amplitudové spektrum signálu na intervalu 0 až 2p

d) Signál decimujte koeficientem 2, 3, 4 a zobrazte opětně spektrum