Číslicové signály a soustavy - cvičení

31CSS povinně volitelný předmět

Rozsah: 2 + 2 Obor: ESD Zakončení: Z, ZK Semestr: Z (7) Katedra: K331

Přednášející: Doc. Ing. Pavel Sovka, CSc., místnost: 526/B2
e-mail: sovka@fel.cvut.cz

Cvičící: Doc. Ing. Pavel Sovka, CSc., Ing. Roman Čmejla, CSc., místnost: 522/B2
e-mail: cmejla@fel.cvut.cz

Cvičení :

1. Úvod do systému MATLAB, interaktivní /dávkový režim

2. Generování základních posloupností

3. LTI, diferenciátor, integrátor, konvoluce

4. DFT, frekv. osa, obraz reálné posloupnosti, prosakování

5. Váhování, vliv tvaru oken, prosakování, cyklická konvoluce

6. Frekvenční charakteristiky, přenosová funkce, diferenční rovnice

7. Návrh číslicových IIR filtrů, normování (IIR)

8. Návrhy číslicových FIR filtrů(IIR)

9. Simulace kvantování v číslicových systémech, mezní cykly

10. Implementace decimace a interpolace

11. Průměrování spekter signálů

12. Implementace vybrané aplikace adaptivní filtrace - určování formantových kmitočtů

13. Realizace ztrátové komprese signálů pomocí transformací

14. Implementace frekvenční lupy

 Návrat na hlavní stránku předmětu

Duben 1998