Číslicové signály a soustavy - přednášky

31CSS povinně volitelný předmět

Rozsah: 2 + 2 Obor: ESD Zakončení: Z, ZK Semestr: Z (7) Katedra: K331

Přednášející: Doc. Ing. Pavel Sovka, CSc., místnost: 526/B2
e-mail: sovka@feld.cvut.cz

Cvičící: Doc. Ing. Pavel Sovka, CSc., Ing. Roman Čmejla, CSc., místnost: 522/B2
e-mail: cmejla@feld.cvut.cz

Přednášky :

1. Základní číslicové signály a operace číslicové filtrace

2. Důsledky vzorkování a váhování v časové a frekvenční oblasti

3. Transformace používané pro popis číslicových signálů (z-trans., DTFT, DFT, DCT)

4. Vybrané vlastnosti DFT, DCT, jejich realizace a aplikace

5. Cyklická konvoluce a její použití pro zpracování signálů

6. Vzorkování a rekonstrukce signálů; souvislost systémů spojitých a diskrétních v čase

7. Základní typy číslicových filtrů a jejich použití; vrubový filtr, diferenciátor

8. Důsledky kvantování v číslicových systémech - simulace

9. Decimace a interpolace, převzorkování signálu - využití

10. Princip odvození rychlých algoritmů pro DFT

11. Využití spektrální a korelační analýzy - řeč, vibrace, hluky

12. Základy adaptivní filtrace - adaptivní vrubový filtr a jeho využití

13. Metody ztrátové komprese signálů a jejich aplikace

14. Metody spektrální analýzy s vysokým rozlišením

Návrat na hlavní stránku předmětu

Duben 1998