Semestrální práce z předmětu 31UCZ

 

Semestrální práce je podkladem ke zkoušce. Její součástí je písemná zpráva a program.

 

Do písemné zpávy zařaďte rovněž výsledky hledání na internetové síti
s uvedením zajímavých odkazů vztahujících se k řešenému tématu. Závěr by měl obsahovat přehledné shrnutí dosažených výsledků.

 

Program napište jako m-soubor pro Matlab 4.2 a vyšší. V záhlaví programu uveďte jeho použití, jméno autora a datum. Komentujte jednotlivé funkční bloky.

 

Téma 1: Vlastní zpracování dvou témat probíraných ve cvičení

 

Téma 2.: Identifikátor řečových úseků znělý/neznělý

 

Téma 3.: Jednoduchý klasifikátor ano/ne

 

Téma 4.: Statistické zpracování signálů impulsní oscilometrie

 

Téma 5.: Měření časového zpoždění v číslicových signálech – aplikace na EEG

 

Téma 6.: Detekce náhlých změn při různých úrovních šumů

 

Téma 7.: Analýza vybraných typů stacionárních šumů

 

Téma 8.: Zpracování vlastní aplikační úlohy