KONZULTACE Z TEORIE OBVODU I - DS

letní semestr 1999-2000

2.3.00 Úvod, základní obvodové veličiny a prvky
16.3.00 Elementární analýza lineárních odporových obvodů
30.3.00 Topologie elektrických obvodů, metoda smyčkových proudů a uzlových napětí
13.4.00 Analýza přechodných jevů
27.4.00 Analýza přechodných jevů
11.5.00 Harmonický ustálený stav, fázory, komplexní imitance, elementární analýza HUS
25.5.00 Fázorové diagramy, výkon,   přechodné jevy s harmonickým ustáleným stavem
1.6.00
10:00
místn.135
TEST
8.6.00
10:00
místn.135
Opravný test, zápočet

Přednášející: Ing. Roman Čmejla, CSc.

Místnost 522

Tel.: 02 - 2435 2286

Email: cmejla@fel.cvut.cz