Doplňkové studijní materiály k látce probírané na cvičeních PBBEO.

    – Elektronické obvody – 17PBBEO – 2017/2018 – ČVUT FBMI –    Program cvičení a doplňkové studijní materiály pro ZS 2017/2018 (poslední úprava 16. listopadu 2017)

       Doplňkové studijní materiály pro ZS 2017/2018 budou postupně doplňovány... (Poslední úprava 16. listopadu 2017.)    Program cvičení a doplňkové studijní materiály (pro ZS 2015/2016) - neaktuální !    Poznámky k příkladům k procvičení (bývalé "malé prezentace")

    Viz "Příklady k procvičení: Téma 1, Téma 2." na hlavní stránce předmětu PBBEO.
  • Poznámky k zadáním tématu 1 (obvody s OZ se zápornou zpětnou vazbou - zesilovače, D/A převodník, integrátor, operační usměrňovač, vlastnosti reálného OZ) - Pozn_Tema_1_BBEO.pdf (100 KB, 2.11.2012)

  • Poznámky k zadáním tématu 2 (napájecí zdroje a měniče, komparátory, klopné obvody BKO, MKO, AKO, oscilátory RC, LC, generátor tvarových kmitů) - Pozn_Tema_2_BBEO.pdf (105 KB, 21.11.2012)    Soubory pro simulace v MicroCapu během cvičení
   --> Zpět na hlavní stránku předmětu 17PBBEO

   --> Zpět na hlavní osobní stránku M. Pokorný  © 2017 M.P.   M. Pokorný   ČVUT FEL v Praze, katedra teorie obvodů! Under Construction !