Elektrické obvody I - dálkové studium - zima 2006-07

Posl. 337,     10:15 – 11:45

Přednášející:     doc. Ing. Roman Čmejla, CSc.

místnost 525, blok B2, Dejvice               telefon: 2 2435 2236                  e-mail: cmejla@feld.cvut.cz

Rozvrh konzultací:

1.

05.10.06
12.10.06

Úvod, základní obvodové veličiny. Prvky elektrických obvodů (pasivní prvky, nezávislé a řízené zdroje)
[2] P1.1.9, Ú1.1.1, Ú1.1.2, Ú1.1.3, Ú1.1.4, P1.2.1, P1.2.4, Ú1.2.1, Ú1.2.1, Ú1.2.3, Ú1.2.4, Ú1.2.5, Ú1.2.6, Ú1.2.7, Ú1.2.8, Ú1.2.9, Ú1.2.11, Ú1.2.12, Ú1.2.13

2.

19.10.06

26.10.06

Kirchhoffovy zákony, Théveninův a Nortonův teorém, princip superpozice. Elem. analýza lineárních odporových obvodů.

[2] P2.1.1, P2.1.2, P2.1.3, P2.1.4, P2.1.6, Ú2.1.1, Ú2.1.2, Ú2.1.3, Ú2.1.4, Ú2.1.5, Ú2.1.6, Ú2.1.7, Ú2.1.8, Ú2.1.9, Ú2.1.10, Ú2.1.11, Ú2.1.12, Ú2.1.13

3.

02.11.06

09.11.06

Harmonický ustálený stav, fázory, komplexní imitance.
Ekvivalence obvodů v HUS. Elementární analýza HUS.

[2] P5.1.1, P5.1.3, P5.1.4, P5.1.5, P5.1.6, Ú5.1.1, Ú5.1.2, Ú5.1.3, Ú5.1.4, Ú5.1.5, Ú5.1.7, Ú5.1.8, Ú5.1.9, P5.2.1, P5.2.2, P5.2.3, P5.2.4, Ú5.2.1, Ú5.2.2, Ú5.2.3, Ú5.2.4, Ú5.2.5, Ú5.2.7, Ú5.2.8 

4.

16.11.06

23.11.06

Fázorové diagramy, výkon harmonického proudu.
[2] P5.3.1, P5.3.2, P5.3.3, Ú5.3.1, Ú5.3.2, P5.4.1, P5.4.2, P5.4.3, Ú5.4.4, Ú5.4.5, Ú5.4.8,

5.

30.11.06

07.12.06

Vícefázové soustavy. Analýza trojfázových obvodů.
[2] P5.6.1, P5.6.2, P5.6.3, P5.6.4, Ú 5.6.1, Ú 5.6.2, Ú 5.6.3, Ú 5.6.4, Ú 5.6.5

6.

14.12.06
21.12.06

Topologie elektrických obvodů, nezávislé obvodové rovnice. Metoda smyčkových proudů a uzlových napětí

[2] P3.2.6, P3.3.5, Ú 3.4.7, Ú 3.4.8, Ú 3.4.9, Ú 3.4.10, Ú 3.4.11,
Ú 3.4.13, P5.2.5, P5.2.6, Ú 5.2.9, Ú 5.2.10,

7.

04.01.07
11.01.07

Výpočty přenosů a imitancí, maticové vyjádření obvodových rovnic. Přehled metod analýzy lineárních obvodů.
P5.2.7

 

05.01.07
12.01.07

 

Závěrečné soustředění - zápočty
!!! PRO ABSOLVOVÁNÍ  PŘEDMĚTU JE POŽADOVÁNA ÚČAST NA ZÁVĚREČNÉM SOUSTŘEDĚNÍ !!!

13:00-15:15 hod.

Literatura:

[1]

 

Mikulec, M., Havlíček, V. : Základy teorie elektrických obvodů 1. Monografie ČVUT, Praha 1999

[2]

 

Čmejla, R., Havlíček, V., Zemánek, I.: Teorie obvodů I. Skripta ČVUT, Praha 2002.


ZÁPOČTY Z ELEKTRICKÝCH OBVODŮ 1 V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA BUDOU UDĚLOVÁNY POUZE BĚHEM ZAVĚREČNÉHO SOUSTŘEDĚNÍ ( 5.1. a 12.1. 2007).

Podmínky pro získání zápočtu v náhradním termínu:

Pro získání zápočtu v náhradním termínu je nutné předložit vypracování domácích úloh Ú1.1.1, Ú1.1.2, Ú1.1.3, Ú1.1.4,Ú1.2.1, Ú1.2.1, Ú1.2.3, Ú1.2.4, Ú1.2.5, Ú1.2.6, Ú1.2.7, Ú1.2.8, Ú1.2.9, Ú1.2.11, Ú1.2.12, Ú1.2.13, Ú2.1.1, Ú2.1.2, Ú2.1.3, Ú2.1.4, Ú2.1.5, Ú2.1.6, Ú2.1.7, Ú2.1.8, Ú2.1.9, Ú2.1.10, Ú2.1.11, Ú2.1.12, Ú2.1.13, Ú5.1.1, Ú5.1.2, Ú5.1.3, Ú5.1.4, Ú5.1.5, Ú5.1.7, Ú5.1.8, Ú5.1.9, Ú5.2.1, Ú5.2.2, Ú5.2.3, Ú5.2.4, Ú5.2.5, Ú5.2.7, Ú5.2.8, Ú5.3.1, Ú5.3.2, Ú5.4.4, Ú5.4.5, Ú5.4.8, Ú 5.6.1, Ú 5.6.2, Ú 5.6.3, Ú 5.6.4, Ú 5.6.5, Ú 3.4.7, Ú 3.4.8, Ú 3.4.9, Ú 3.4.10, Ú 3.4.11, Ú 3.4.13,Ú 5.2.9, Ú 5.2.10, P5.2.7

den     datum           hodina  kap.      mistn.

Čt        18.1.2007        7:30        30      309
St        24.1.2007        9:30        30      135
St        31.1.2007        9:30        30      135
Čt        15.2.2007        7:30        30      340
Čt        22.2.2007        7:30        30      135
Čt        28.6.2007        7:30        30      135
Čt        13.9.2007        7:30        30      135

 

 

5. ledna 2007

 


Požadavky ke zkoušce:

Písemná část: vyřešení příkladů z následujících tématických okruhů (max. 16 bodů)

Ústní část:

Výsledné hodnocení zkoušky:

17 až 20 b.

… výborně

14 až 16  b.

… velmi dobře

10 až  13  b.

… dobře

0     9  b.

… nevyhověl