X31ZZS

Základy zpracování signálů       

Rozsah výuky:

1+2

Přednášející (garant):

 R. Čmejla

Typ předmětu:

F

Zakončení:

Z

Zodpovědná katedra:

131

Kreditů:

3

Semestr:

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy zpracování signálů (X31ZZS, 1+2) - Sudý i lichý týden

 

7:30-9:00

9:15-10:45

11:00-12:30

12:45-14:15

14:30-16:00

16:15-17:45

18:00-19:30

20:30

 

Po

 

52-P

405-C

 

405-C

 

 
 
 
 

 

týden

Datum

 

téma

1.

20.09.10

P

C

Úvod do problematiky

Úvod do prostředí MATLAB, načtení, zobrazení a přehrání signálů, generování vektorů a matic

2.

27.09.10

P

C

Harmonické signály

Generování harmonických průběhů a jejich zobrazení, hudební stupnice, tónová volba, Morseova abeceda

3.

04.10.10

P

C

Signály ve frekvenční oblasti, harmonická syntéza a analýza, syntéza ptáků a samohlásek

Aditivní syntéza periodických průběhů a zvuků, časové obálky, databáze hudebních nástrojů

4.

11.10.10

P

C

Aliasing, vzorkovací teorém, analýza reálných signálů v časové oblasti

Aliasing, vzorkovací teorém, analýza reálných signálů v časové oblasti

5.

18.10.10

P

C

Jednoduché číslicové filtry 1. řádu

Diferenciátor, integrátor, filtrace řeči, detektory obálek

6.

25.10.10

P

C

Jednoduché číslicové filtry 2. řádu - rezonátory

Rezonátory, obálky harmonických, filtrační syntéza větru a vln

7.

01.11.10

P

C

Jednoduché číslicové filtry

Klouzavé průměry, úzkopásmové zádrže, diferenciátory, hřebenové filtry, fázovací filtry, audio efekty

8.

08.11.10

P

C

Obrazy

Histogramy, filtrace a detekce hran 1-d filtry

9.

15.11.10

P

C

Diskrétní Fourierova transformace, váhování, spektrální analýza

Praktická spektrální analýza

10.

22.11.10

P

C

Tabulková (wavetable) syntéza

Tabulková syntéza

11.

29.11.10

P

C

Modulační syntéza

 

Kruhová modulace, AM, FM, zvony, nástroje, vítr

12.

06.12.10

P

C

Uživatelský návrh filtrů FIR a IIR, biologické signály

Pořizování biologických signálů, návrh FIR filtrů pro separaci EEG pásem

13.

03.01.11

Semestrální práce

 

Zápočet

 

DATABÁZE SIGNÁLŮ

Literatura:

[1]     Čmejla, R., Sovka, P.: Úvod do číslicového zpracování signálů - cvičení. ČVUT Praha 2005.
[2]     Uhlíř, J., Sovka, P., Čmejla, R.: Úvod do číslicového zpracování signálů. ČVUT Praha 2003.
[3]     Zaplatílek, K., Doňar, B.: MATLAB - začínáme se signály. BEN 2006.

[4]     Sovka, P., Čmejla, R., Šmejkal, L.: Když se řekne ... číslicové filtry I. Automatizace ročník 48, číslo 8, 2005.
[5]     Sovka, P., Čmejla, R., Šmejkal, L.: Když se řekne ... číslicové filtry II. Automatizace ročník 48, číslo 9, 2005.
[6]     Sovka, P., Čmejla, R., Šmejkal, L.: Když se řekne ... číslicové filtry III. Automatizace ročník 48, číslo 10, 2005.

letak.pdf