Oficiální stránky předmětu A3B31TES - Teorie signálů

Milí studenti,

vítejte na oficiálních stránkách předmětu A3B31TES - Teorie signálů. V krátkém čase Vás naučíme mnoho nových věcí jak z hlediska praktických dovedností, tak z oblasti teorie. Chceme, aby byl předmět poutavý a přínosný, získané dovednosti totiž budete další semestry ve svém oboru potřebovat. Mohou se zde objevit chyby a překlepy, za to se předem omlouváme a vítáme zpětnou vazbu od Vás. Za jakékoliv podněty a připomínky budeme vděční, komunikujte s námi prosím během přednášek, cvičení, osobně nebo e-mailem. A hlavně včas, dokud je možné se přizpůsobit. Věříme, že se Vám bude Teorie signálů líbit a výrazně se svými schopnostmi a zkušenostmi odlišíte od absolventů středních škol. Jsme tu pro to, abychom Vám předali naše vědomosti, využijte toho.

Chápeme, že to pro Vás bude na začátek mnoho nových pojmů. Ze zkušeností předchozích let víme, že se studenti k Teorii signálů vracejí ve chvíli, kdy potřebují řešit komplexnější příklady v navazujících předmětech. Nepodceňte tedy přípravu již nyní, pracujte na domácích úlohách, které jsou vymyšleny tak, aby vedly k objasnění praktického využití daného nástroje, a ptejte se nás, jakmile Vám něco nebude jasné. I tradiční otázka: „k čemu je toto dobré?“ je důležitá a nestyďte se za ni.

Přednášky jsou nepovinné, avšak velmi doporučené. Tvoří totiž stěžejní část výuky. Pokud přednášku nenavštívíte, je na vaší odpovědnosti si odpřednášená témata dohledat a sami naučit.

Děkujeme, Vaši učitelé.

English version (anglická verze)

Aktuality pro rok 2015

1. Odkaz na aktuální kvízy od Tomáše Bořila

Poznámka: ne vždy se načtou všechny stránky kvízu. Titulní stránka i poslední strana jsou výrazně odlišné od ostatních. Pokud tedy máte podezření, že poslední stránka není skutečně tou poslední, použijte tlačítko Refresh v prohlížeči pro znovunačtení celého kvízu.

2. Postupná úprava přednáškových materiálů

Podklady pro studium

 
start.txt · Poslední úprava: 2015/05/20 15:02 autor: boriltom
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki